ביטוח תאונות אישיות מיועד לתת מענה למקרה בו תאונה גרמה לניזוק לנכות. ביטוח זה משולם כפונקציה של סכום הביטוח הנרכש מחד ואחוזי הנכות שנקבעים למבוטח (הניזוק) מאידך.

לדוגמא: אדם שביטח את עצמו בסעיף נכות מתאונה בסכום של 100,000 ₪ ונפסקו לו 10% נכות, אמור לקבל מחברת הביטוח תשלום בסך 10,000 ₪. לצערנו, פעמים רבות נתקלים מבוטחים בקשיים ממשיים במימוש זכויותיהם מחברת הביטוח ולפיכך רבות התביעות המוגשות לבתי המשפט בתחום זה.

פוליסת ביטוח תאונות אישיות מכילה שלושה תנאים מצטברים לתחולתה:

  • פגיעה פתאומית ובלתי צפויה על ידי המבוטח.
  • פגיעה מסיבה חיצונית – משום כך, אירועים שאירעו בשל סיבה של מחלה כרונית של אדם לא ייחשבו כמקרה פגיעה בשל סיבה חיצונית. מנגד, החלקה במדרגות הינה סיבה חיצונית תקפה.
  • התאונה היא הסיבה שבלעדיה לא היה נגרם הנזק, ללא תלות בגורמים אחרים – דהיינו, הגורם העיקרי לנזק חייב להיות התאונה.

לעיתים קרובות פונה המבוטח התמים, לאחר שנפגע בתאונה, לחברת הביטוח כאשר הוא משוכנע כי מגיעים לו כספי הביטוח בהתאם לפגיעתו. פעמים רבות נותר המבוטח הניזוק מול שוקת שבורה, כאשר חברת הביטוח מערימה קשיים וטיעונים משפטיים ורפואיים בגינם, לטענתה, איננה חבה בתשלום ו/או חבה בתשלום מופחת. לכן, ישנה חשיבות רבה להתייעצות עם עו"ד הבקיא בתחום זה.

ייעוץ ראשוני ללא התחייבות

טלפון: 03-6911919

ייעוץ ראשוני ללא התחייבות

טלפון: 03-6911919