תאונות עבודה

תאונת עבודה הוא שם כולל למגוון רחב מאד של אירועים, שהמשותף לכולם הוא אחד – התרחשותם במהלך עבודתו ועקב עבודתו של אדם.

כאשר עובד נפגע במהלך עבודתו, ולאחר התייעצות עם עורך דין המתמחה בתאונת עבודה, קיימים מספר מסלולי תביעה אפשריים:

  • תביעת נזיקין כנגד המעסיק: פעמים רבות קיימת אחריות של המעסיק לפגיעתו של העובד. כך, לדוגמא, במקרה בו פועל נופל מסולם במהלך עבודתו, ניתן לפנות בתביעת נזיקין כנגד המעסיק בה יועלו טענות המתייחסות לנוהלי הבטיחות אותם הנהיג המעסיק, להדרכות הבטיחות אותן העביר לעובדיו וכיוצב'. במסגרת תביעת הנזיקין ניתן לתבוע ראשי נזק רבים, אשר לא ניתן לתבוע אותם לא במסגרת התביעה למוסד לביטוח לאומי ולא במסגרת התביעה החוזית (תביעת "אובדן כושר עבודה") כדוגמת "כאב וסבל", הוצאות רפואיות לעבר ולעתיד, הפסדי השתכרות לעבר ולעתיד ועוד.
  • תביעה חוזית כנגד חברת הביטוח אשר ביטחה את העובד: מרבית העובדים במשק מבוטחים כיום בביטוחי חיים, אשר במסגרתם ביטוח "אובדן כושר עבודה" ו"נכות מתאונה". באופן כללי הכיסוי הביטוחי במקרים של פוליסות "אובדן כושר עבודה" מתייחס לאובדן כושר עבודה בשיעור של 75%, אשר נקבע על ידי ועדה רפואית של החברה המבטחת. במקרים מסוימים, קיים כיסוי ביטוחי חלקי גם לנכויות נמוכות יותר. בנוסף, קיים לרוב במסגרת ביטוח החיים גם ביטוח "נכות מתאונה", כאשר במסגרת ביטוח זה מגדירה הפוליסה מהו הפיצוי בגין 100% נכות. זכותו של המבוטח לתשלום הינה בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו לו על ידי הועדה הרפואית הנ"ל. לדוג' אם בפוליסת ה"נכות מתאונה" הפיצוי לנכות של 100% הינה 100,000 ₪ הרי שעובד שנקבעו לו 10% נכות, יהיה זכאי לתשלום בסך 10,000 ₪.

ייעוץ ראשוני ללא התחייבות

טלפון: 03-6911919

  • תביעה נגד ביטוח לאומי: במקרה זה מגיש העובד תביעה לביטוח לאומי להכרה בפגיעתו "כפגיעה בעבודה". בשלב הראשון יבדוק המוסד לביטוח לאומי האם הפגיעה ארעה במהלך ועקב העבודה. במידה ופגיעתו של העובד תמלא אחר שני תנאים מצטברים אלה, אזי תוכרז הפגיעה כ"תאונת עבודה". במקרה כזה, ישולמו, קודם לכל, דמי פגיעה. דמי הפגיעה משולמים עד 90 ימים בהם היה העובד בחופשת מחלה. לאחר מכן, ובמידה והפגיעה הגופנית ו/או ההגבלה בתפקוד עדיין קיימות, יוזמן העובד לוועדה רפואית, אשר תקבע את נכותו. לרוב, עד חלוף שנה ממועד התאונה תיקבע על ידי הועדה נכות זמנית, כאשר בשלב מאוחר יותר תיקבע נכות לצמיתות. שיעור הפיצוי לו יהיה זכאי העובד נגזר מאחוזי הנכות הרפואית שייקבעו לו על ידי הועדה הרפואית.

מכיוון שישנם מספר מסלולי תביעה אפשריים וכן יש אפשרות לערב בתביעה גורמים נוספים שהיו מעורבים באירוע מלבד המעביד ויתכן שחלקם באחריות לקרות התאונה איננו נופל מזה של המעביד ואולי אף גדול יותר מומלץ להתייעץ עם עורך דין שמתמחה בתאונות עבודה – רק כך יוכל הנפגע להבטיח מיצוי מלא של זכויותיו אל מול הגורמים השונים.

ייעוץ ראשוני ללא התחייבות

טלפון: 03-6911919