ילינק וייס ושות - משרד עורכי דין

עורך דין תאונות עבודה

ייעוץ ראשוני ללא התחייבות

"בית קרדן", דרך מנחם בגין 154, ת"א, 64921

טלפון: 03-6911919

או מלאו את הטופס הבא, ואנו נחזור אליכם בהקדם:

תאונת עבודה הוא שם כולל למגוון רחב מאד של אירועים, שהמשותף לכולם הוא אחד - התרחשותם במהלך עבודתו ועקב עבודתו של אדם. עובד שכיר אצל קבלן לשיפוץ מעליות נפל לתוך פיר מעלית ונהרג, עובד שעלה על גג המאפיה, הכניס ידו לאחת המכונות שפעלה וכתוצאה מכך נחתכו ארבע מאצבעותיו, עובד שעבד עם מכשיר ריתוך במפעל ולמרות שחבש מסכת מגן (לפי הוראות המעביד), עף לתוך עיינו חלקיק של המכונה וגרם לפגיעה חמורה בעינו, קיר מתכת שלא עמד בצורה נאותה נפל והרג עובד מפעל באשקלון, עובד מפעל בחדרה נפגע ונהרג כאשר חלק מהמכונה עליה עבד עף ופגע בו בעוצמה רבה.

מקרים קשים אלו הם רק דוגמא לתאונות העבודה בהן טיפל משרדנו בשנים האחרונות, ומבהירים כי חשיבותו של עו"ד תאונת עבודה קריטית לתביעה מוצלחת.

כאשר עובד נפגע במהלך עבודתו, ולאחר התייעצות עם עורך דין המתמחה בתאונת עבודה, קיימים מספר ערוצי תביעה אפשריים:

  • תביעת נזיקין כנגד המעסיק: פעמים רבות קיימת אחריות של המעסיק לפגיעתו של העובד. כך, לדוגמא, במקרה בו פועל נופל מסולם במהלך עבודתו, ניתן לפנות בתביעת נזיקין (אשר תוגש ע"י עורך דין לתאונות עבודה) כנגד המעסיק בה יועלו טענות המתייחסות לנוהלי הבטיחות אותם הנהיג המעסיק, להדרכות הבטיחות אותן העביר לעובדיו וכיוצב'. במסגרת תביעת הנזיקין ניתן לתבוע ראשי נזק רבים, אשר לא ניתן לתבוע אותם לא במסגרת התביעה למוסד לביטוח לאומי ולא במסגרת התביעה החוזית (תביעת "אובדן כושר עבודה") כדוגמת "כאב וסבל", הוצאות רפואיות לעבר ולעתיד, הפסדי השתכרות לעבר ולעתיד ועוד.
  • תביעה חוזית כנגד חברת הביטוח אשר ביטחה את העובד בפוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה ו/או נכות מתאונה: מרבית העובדים במשק מבוטחים כיום בביטוחי חיים, אשר במסגרתם ביטוח "אובדן כושר עבודה" ו"נכות מתאונה" (חשוב לדעת כי החל מיום 1/1/08 חלה חובה על מעסיקים לבטוח את העובדים בביטוח חיים). באופן כללי הכיסוי הביטוחי במקרים של פוליסות "אובדן כושר עבודה" מתייחס לאובדן כושר עבודה בשיעור של 75%, אשר נקבע על ידי ועדה רפואית של החברה המבטחת. במקרים מסויימים, קיים כיסוי ביטוחי חלקי גם לנכויות נמוכות יותר. בנוסף, קיימות לרוב במסגרת ביטוחי חיים גם ביטוח "נכות מתאונה", כאשר במסגרת ביטוח זה מגדירה הפוליסה מהו הפיצוי בגין 100% נכות. זכותו של המבוטח לתשלום הינה בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו לו על ידי הועדה הרפואית הנ"ל. לדוג' אם בפוליסת הנכות הפיצוי לנכות של 100% הינה 10,000 ₪ לחודש, הרי שעובד שנקבעו לו 10% נכות, יהיה זכאי לתשלום חודשי בסך 1,000 ₪ עד גיל 65.
  • תביעה נגד ביטוח לאומי: במקרה זה מגיש העובד תביעה לביטוח לאומי להכרה בפגיעתו "כפגיעה בעבודה". בשלב הראשון יבדוק המוסד לביטוח לאומי האם הפגיעה ארעה במהלך ועקב העבודה. במידה ופגיעתו של העובד תמלא אחר שני תנאים מצטברים אלה, אזי תוכרז הפגיעה כ"פגיעה בעבודה" - קרי, תאונת עבודה. במקרה כזה, ישולמו בראש ובראשונה דמי פגיעה. דמי הפגיעה משולמים עד 90 ימים בהם היה העובד בחופשת מחלה. לאחר מכן, ובמידה והפגיעה הגופנית ו/או ההגבלה בתפקוד עדיין קיימות, יוזמן העובד לוועדה רפואית, אשר תקבע את נכותו. לרוב, עד חלוף שנה ממועד התאונה תיקבע על ידי הועדה נכות זמנית, כאשר בשלב מאוחר יותר תיקבע נכות לצמיתות. שיעור הפיצוי לו יהיה זכאי העובד נגזר מאחוזי הנכות הרפואית שייקבעו לו על ידי הועדה הרפואית.

מכיוון שישנם מספר ערוצי תביעה אפשריים מומלץ להתייעץ עם עורך דין תאונות עבודה - רק כך יוכל הנפגע להבטיח מיצוי מלא של זכויותיו אל מול הגורמים השונים.

כל עובד זכאי לקבל מאת מעבידו תנאי עבודה סבירים ובטוחים, ציוד מתאים הנדרש לו לביצוע עבודתו, כולל ציוד מגן, והנחיות עבודה התואמות את כללי הבטיחות הנכונים לכל מקום עבודה, שיאפשרו לו לבצע את עבודתו בבטחה, ולחזור מדי יום לביתו כשהוא בריא ושלם.

מאמר זה יספק לך סדר פעולות אותן רצוי לבצע לאחר תאונת עבודה, והנחיות שונות שיכולות לסייע לך בהמשך הטיפול באירוע.

לכתב התביעה המוגש בגין תאונת עבודה מצורפות חוות דעת של מומחה/מומחים רפואיים המעריכים את שיעור הנכות ממנו סובל הנפגע כתוצאה מהתאונה, שהיא הבסיס לקביעת גובה הפיצויים.

בכל סוגי התביעות המוגשות בגין נזקי גוף, גובה הפיצוי נקבע בעיקר בהתאם לשיעור הנכות הרפואית שנקבעה לנפגע.

בעת טיפול בפגיעת תאונת עבודה, ישנם מספר נושאים אליהם כדאי לשים לב.

אדם הנפגע בתאונה המוכרת על ידי המוסד לביטוח לאומי כתאונת עבודה זכאי לקבל זכויות ותשלומים שונים מאת המוסד לביטוח לאומי.

למרבה הצער, במדינת ישראל נהרגים עשרות אנשים מדי שנה בתאונות עבודה.

כאשר אדם נפגע באופן קשה או חלילה נהרג בתאונת עבודה, הדבר משפיע לא רק על הנפגע ישירות אלא גם על סביבתו הקרובה: בן או בת זוג, ילדים, הורים וכיו"ב.